ADHD/ADD

Som psykoterapeut hjælper jeg voksne med ADHD og andre neurodiversiteter med at forstå deres diagnose på et dybere niveau. Vi arbejder sammen med kompetent rådgivning, psykoedukation og en forståelse for diversiteten inden for diagnosen med det formål at opnå en accepterende holdning. Accept er et afgørende skridt i at kunne håndtere ADHD og andre neurodiversiteter på en positiv måde i stedet for at se sig selv som et offer for diagnosen. Derudover fokuserer vi på at udvikle værktøjer, strategier og teknikker, der kan hjælpe med at håndtere symptomerne på en hensigtsmæssig måde.

Gennem psykoedukation, korrekt indsigt, forståelse og teknikker kan man lære at håndtere symptomerne på en positiv måde og dermed opnå et tilfredsstillende liv med ADHD.

Du har måske hørt om både ADHD og ADD, men hvordan hænger de to sammen, og hvordan adskiller de sig fra hinanden?

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) oversættes som “opmærksomhedsunderskud/hyperaktivitetsforstyrrelser”, hvilket betyder, at der kan forekomme opmærksomhedsunderskud og en forstyrrelse i hyperaktivitet og impulsivitet i hjernen.

ADD (Attention Deficit Disorder) oversættes som “opmærksomhedsunderskudsforstyrrelse”. Begrebet ADD bliver ofte brugt til at beskrive en undergruppe af personer med ADHD, der ikke har hyperaktivitet eller impulsivitet som et symptom, men kun har problemer med opmærksomhed og koncentration. Det skal dog bemærkes, at begrebet ADD ikke er officielt anerkendt, selvom det bruges mange steder.

De officielle diagnoser i henhold til ICD-11 er følgende 3:

 1. ADHD med overvejende forekomst/præsentation af uopmærksomhed (i folkemunde også kaldet ADD eller stille ADHD)
 2. ADHD med overvejende forekomst/præsentation af hyperaktivitet-impulsivitet
 3. ADHD – kombineret type (en blanding af de to førstnævnte)

At have ADHD kan vise sig udfordrende på følgende måde:

 • Oplever uopmærksomhed, lav koncentration og svært ved at fokusere
 • Tendens til let at blive distraheret af egne tanker, følelser og sansninger
 • Svært ved at bearbejde informationer, misser detaljer og laver “sjuskefejl”
 • Fortabe sig i detaljer, på bekostning af helheden
 • Tendens til at være mentalt fraværende, dagdrømmende eller distræt både ved opgaver og i kontakten til andre
 • Svært ved at komme i gang eller færdiggøre opgaver, især dem der består af flere trin
 • Opleve problemer med at organisere, planlægge og skabe struktur i hverdagen
 • Tendens til at undgå eller opleve ubehag ved opgaver, der kræver længerevarende koncentration eller opgaver, som ikke interesserer 
 • Mister og/eller forlægger ting
 • Bliver hurtigt distraheret af ydre stimuli og svært ved at frasortere irrelevante stimuli og information.
 • Glemsom i daglige aktiviteter, især vedrørende aftaler og opgaver
 • Lavt overskud og stresstærskel
 • Bryder sig ikke om forandringer

De fleste mennesker vil kunne genkende flere af symptomerne.  For alle mennesker kender til at kunne være glemsom, eller have svært ved at koncentrerer sig osv. Men for, at der kan være tale om ADHD, skal flere af symptomerne være til stede og de skal fremkomme i en udbredt grad. 

Hvis du er nysgerrig på at se nærmere på symptomerne og evt. tage en test, kan du finde en HER

Som sagt er det at have ADHD er ikke kun negativt. Nogle omtaler det endda som at have superkræfter. Det er måske for andre en overdrivelse, men der er bestemt mange positivt træk ved at have ADHD.

At have ADHD kan vise sig positivt på følgende måder:

 • At kunne tænke kreativt og ud af boksen.
 • Være god til at multitaske og håndtere flere opgaver på én gang.
 • Hurtig til at tage beslutninger.
 • At være fleksible og tilpasse sig skiftende situationer.
 • At have høj energi og udholdenhed.
 • At være passionerede og engagerede når noget interesser.
 • At se detaljer andre kan overse.
 • At være hurtig til at reagere på stimuli i deres omgivelser.
 • At være gode til at improvisere og finde kreative løsninger på udfordringer.
 • At være gode til at arbejde under pres og i deadlines.
 • At kunne se sammenhænge og mønstre, hvor andre ikke kan.
 • At være gode til at udtrykke sig selv og kommunikere.
 • At have en stærk intuition og fornemmelse for ting.
 • At have en god hukommelse for informationer, der interesserer dem.
 • At være gode til at arbejde med teknologi og andre komplekse systemer.
 • At være hurtig til at lære nye færdigheder og opnå nye viden.
 • At have en høj grad af empati og forståelse for andre mennesker.
 • At være gode til at tage risici og prøve nye ting.
 • At være gode til at se det store billede og have visioner.
 • At have en unik og original tankegang og idéer.

Og rigtig vigtigt at vide om diagnosen ADHD, er at ikke to mennesker oplever diagnosen ens. Vi er som mennesker forskellige, og ligeledes er måden hvorpå ADHD kommer til udtryk forskellig fra person til person. Nogen oplever særligt udfordringer med energi og drive, andre med hyperaktivitet og impulsivitet osv.

Vi kan hjælp os selv ved ikke at sammenligne os med andre. Hvilket, iøvrigt,  ikke kun gælder ved ADHDog andre neurodiversiteter.

Hvis du er nysgerrig efter at få mere viden så vil jeg anbefale dig at opsøge det. Du er velkommen til at følge med på min Instagram og/eller facebook siden, hvor jeg jævnligt poster nyt. I bunden af siden finder du link til begge.

Hvis du ønsker at starte et forløb hos mig, så kan du booke tid til første samtale  HER.