ADHD/ADD hos voksne

I mit professionelle arbejde som terapeut, hjælper jeg voksne med ADHD med at opnå en dybere forståelse af deres diagnose. Gennem kompetent rådgivning og en forståelse af diversiteten i diagnosen, arbejder vi sammen mod at opnå en accepterende holdning. Accepten er det fundamentale skridt i at kunne håndtere ADHD på en positiv måde, i stedet for at se sig selv som offer af diagnosen. Derudover fokuserer vi på at udvikle coping-strategier og teknikker, der kan hjælpe med at håndtere symptomerne på en hensigtsmæssig måde.

Med den korrekte indsigt, forståelse og teknikker, kan man håndtere symptomerne på en positiv måde og dermed opnå et tilfredsstillende liv med ADHD.

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) oversættes som “opmærksomhedsunderskud/hyperaktivitetsforstyrrelser”, hvilket betyder, at der i hjernen er et underskud af opmærksomhed og en forstyrrelse i hyperaktivitet og impulsivitet.

ADD (Attention Deficit Disorder) oversættes som “opmærksomhedsunderskudsforstyrrelse”. Begrebet ADD blev tidligere brugt til at beskrive en undergruppe af personer med ADHD, der ikke har hyperaktivitet eller impulsivitet som et symptom, men kun har problemer med opmærksomhed og koncentration. I dag er begrebet ADD ikke længere officielt anerkendt, selvom det fortsat bruges mange steder.

I dag bruges i stedet disse 3 beskrivelser/præsentationer af ADHD:

 • ADHD med overvejende forekomst/præsentation af uopmærksomhed
 • ADHD med overvejende forekomst/præsentation af hyperaktivitet-impulsivitet
 • ADHD – kombineret type (en blanding af de to førstnævnte)


At have ADHD kan vise sig på følgende måde:

 • Oplever uopmærksomhed, lav koncentration og svært ved at fokusere
 • Tendens til at blive let distraheret af egne tanker, følelser og sansninger
 • Svært ved at bearbejde informationer, misser detaljer og laver “sjuskefejl”
 • Fortabe sig i detaljer, på bekostning af helheden
 • Tendens til at være mentalt fraværende, dagdrømmende eller distræt både ved opgaver og i kontakten til andre
 • Svært ved at komme i gang eller færdiggøre opgaver, især dem der består af flere trin
 • Problemer med at organisere, planlægge og skabe struktur i hverdagen
 • Tendens til at undgå eller opleve ubehag ved opgaver, der kræver længerevarende koncentration eller ikke interesserer 
 • God til at miste eller forlægge ting
 • Bliver hurtigt distraheret af ydre stimuli og svært ved at frasortere irrelevante stimuli og information
 • Glemsom i daglige aktiviteter, især vedrørende aftaler og opgaver
 • Lavt overskud og stresstærskel
 • Bryder sig ikke om forandringer


De fleste vil kunne genkende flere af symptomerne. Men for at der kan være tale om ADHD, skal flere af symptomerne være til stede og de skal fremkomme i en udbredt grad.

Hvis du er nysgerrig på at se nærmere på symptomerne og evt. tage en test, kan du finde en HER

At have ADHD er ikke kun negative ting. Nogle omtaler det endda som at have superkræfter, hvilket man godt kan sige, at det også er.

Positive træk ved personer med ADHD:

 • Kan fungere som hurtigløbere i arbejdssituationer og klare meget på kort tid
 • Har evnen til at blive opslugt af interesser og fokusere intensivt
 • Præsterer fremragende i arbejdssituationer, der er interessante og skaber motivation
 • Er iderig
 • Er spontan
 • Er god til at undgå monotone og meningsløse opgaver
 • Rummer ofte en stor kreativitet
 • Har en stærk trang til at gå på opdagelse og undersøge verden
 • Anti-autoritære træk, som kan have stort innovativt potentiale i arbejdslivet, hvis arbejdspladsen har tid og rum til det


Hvis du er nysgerrig efter at få mere viden og undersøge om jeg kan hjælpe dig, kan jeg anbefale at du booker en afklarende samtale HER